8 Δεκεμβρίου 2014


 
A LACKY ONE
A LACKY ONE            THIS PLATE MATE IS PRINTED ON POLYFELT
                                       MATERIAL ,USING ECOFRIEDLY WATER BASED
                                       PAINT. YOU CAN BE WASHED AND IRON PRESSED

A LACKY ONE            DESIGNED BY OLYMPIA BASKLAVANI
A LACKY ONE